• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 roku / wtorek / - boisko szkolne

godz. 9.00 - klasy 0, kl.II - V

godz. 10.00 - klasy I, VI

 

        Siatkówka jest dyscypliną coraz bardziej popularną wśród młodzieży w naszym kraju, do czego z pewnością przyczyniają się sukcesy polskiej kadry narodowej. W „ czwórce” od lat wspaniale funkcjonują sportowe klasy o profilu siatkarskim, co powoduje wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu.

     W kończącym się już roku szkolnym uczniowie klas V i VI wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym      „ SIATKÓWKA – SPORT, CO ŁĄCZY A NIE DZIELI!”. W kategorii literackiej uczniowie pisali fraszki poświęcone postaciom wybranych trenerów kadry narodowej siatkarzy ( nasi młodzi twórcy zainteresowali się Stephenem Antigą i Raulem Lozano). KLAUDIA ESTKOWSKA ( kl .VI c) zajęła II miejsce a MACIEJ BĄCZKOWSKI ( kl. V c ) – III miejsce. Natomiast w kategorii plastycznej ( wykonanie portretu lub karykatury wybranego Złotego Polskiego Siatkarza) wyróżnienia zdobyli Aleksandra Jędrzejko ( kl .VI b ) i Krzysztof Lasota  ( kl. VI c)

Opiekunami uczniów były p. Mirosława Rojek i p. Renata Tomaszek.

Literacka i plastyczna twórczość dzieci wkomponowała się w siatkarską atmosferę, jaką tworzą sukcesy klas sportowych.

„ Czwórka „ kocha siatkówkę!!!

                                                                                                          

 

Drogi Rodzicu, Twoja rola jest szczególnie istotna w kontekście zapobiegania dziecięcej otyłości, ponieważ to rodzice bezpośrednio kształtują środowisko dziecka od najmłodszych lat i pośrednio wpływają na zachowania, zwyczaje i postawy. Nawyki żywieniowe, które wprowadzamy w domu (np. wspólne spożywanie posiłków), kształtują wzorce żywienia naszych dzieci. Jako osoby odpowiedzialne za dostępność i różnorodność żywności w domu, również w ten sposób wpływamy na to, co spożywają nasze pociechy. Nawyki żywieniowe rodziców odgrywają zatem niezwykle istotną rolę w kształtowaniu preferencji spożycia żywności przez dzieci. Do kluczowych nawyków należą:

Spożywanie napojów

Z badań przeprowadzonych w grupie w wieku 8–13 lat wynika, że dzieci, których rodzice regularnie spożywali napoje słodzone, miały trzykrotnie większą skłonność do konsumowania tych napojów w porównaniu do rówieśników, których rodzice nie spożywali regularnie tej grupy żywności.

Spożywanie warzyw i owoców

Najsilniejsze korelacje zaobserwowano pomiędzy spożyciem przez rodziców warzyw i owoców a ich spożyciem przez dzieci, ilością energii i tłuszczu w diecie rodziców a w diecie dzieci.

Spożywanie wspólnych posiłków          

Wspólne spożywanie posiłków z rodziną to ważny element kształtowania nawyków żywieniowych. Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że codziennie lub 5–6 dni w tygodniu wspólne posiłki z rodziną spożywa 52,9% badanych dzieci. Wielogodzinne pobyty dzieci i rodziców poza domem nie sprzyjają organizacji wspólnych posiłków. Jest to jednak ważny aspekt edukacji żywieniowej, zarówno dla dzieci jak i opiekunów. Z badań tych wynika, że w rodzinach, w których dzieci mają prawidłową masę ciała, częściej spożywa się wspólne posiłki. Raport Instytutu Matki i Dziecka podaje, że wśród 13-letnich chłopców wspólne z rodzicami obiady najbardziej regularnie spożywają osoby z masą ciała w normie, najrzadziej – dziewczęta z nadmierną masą ciała. Młodzież z nadwagą i otyłością stanowi grupę, która najrzadziej deklaruje regularne spożywanie kolacji w towarzystwie rodziców. Wspólny, rodzinny posiłek jest okazją do pokazania dziecku właściwych wyborów żywieniowych oraz spożycia pełnowartościowego posiłku. Pamiętajmy, że wybory żywieniowe rodziców, podejście do produktów spożywczych, sposób konsumpcji i zachowanie przy stole będzie powielane przez nasze dzieci.

Spożywanie wspólnych posiłków z rodziną wiąże się z wyższą jakością diet dzieci i młodzieży. Dzieci, które częściej jedzą obiady wspólnie z członkami rodziny, mają zdrowsze wzorce spożywania żywności, w tym większe spożycie warzyw i owoców, błonnika i mikroelementów, a mniejsze spożycie żywności smażonej, słodzonych napojów, tłuszczów nasyconych i zawierających izomery trans. Zwiększona częstotliwość spożywania rodzinnych obiadów wiąże się również z wyższym spożyciem błonnika, wapnia, kwasu foliowego, żelaza, witamin B6, B12, C i E oraz z niższym spożyciem tłuszczów nasyconych.

Oprócz aspektu zdrowotnego wspólne posiłki rodzinne wpływają także pozytywnie na relacje między członkami rodziny. Dzieci chętnie uczestniczą w takich posiłkach, ponieważ dają poczucie przynależności i pogłębiają więź emocjonalną z rodziną.

 

Sprawozdanie z realizacji programu  „Nie pal przy mnie, proszę”

Od grudnia 2014 r. realizowany był program „Nie pal przy mnie, proszę!” Realizatorami byli wychowawcy klas I-III we współpracy z higienistką szkolną oraz koordynatorem programu E. Grabowską.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

      Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

      Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej

      W programie zostały zawarte treści dotyczące zdrowia

      Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci

      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

Cele programu

      Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

      Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

      Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

      Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

      Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.