• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

        Siatkówka jest dyscypliną coraz bardziej popularną wśród młodzieży w naszym kraju, do czego z pewnością przyczyniają się sukcesy polskiej kadry narodowej. W „ czwórce” od lat wspaniale funkcjonują sportowe klasy o profilu siatkarskim, co powoduje wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu.

     W kończącym się już roku szkolnym uczniowie klas V i VI wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym      „ SIATKÓWKA – SPORT, CO ŁĄCZY A NIE DZIELI!”. W kategorii literackiej uczniowie pisali fraszki poświęcone postaciom wybranych trenerów kadry narodowej siatkarzy ( nasi młodzi twórcy zainteresowali się Stephenem Antigą i Raulem Lozano). KLAUDIA ESTKOWSKA ( kl .VI c) zajęła II miejsce a MACIEJ BĄCZKOWSKI ( kl. V c ) – III miejsce. Natomiast w kategorii plastycznej ( wykonanie portretu lub karykatury wybranego Złotego Polskiego Siatkarza) wyróżnienia zdobyli Aleksandra Jędrzejko ( kl .VI b ) i Krzysztof Lasota  ( kl. VI c)

Opiekunami uczniów były p. Mirosława Rojek i p. Renata Tomaszek.

Literacka i plastyczna twórczość dzieci wkomponowała się w siatkarską atmosferę, jaką tworzą sukcesy klas sportowych.

„ Czwórka „ kocha siatkówkę!!!

                                                                                                          

 

Drogi Rodzicu, Twoja rola jest szczególnie istotna w kontekście zapobiegania dziecięcej otyłości, ponieważ to rodzice bezpośrednio kształtują środowisko dziecka od najmłodszych lat i pośrednio wpływają na zachowania, zwyczaje i postawy. Nawyki żywieniowe, które wprowadzamy w domu (np. wspólne spożywanie posiłków), kształtują wzorce żywienia naszych dzieci. Jako osoby odpowiedzialne za dostępność i różnorodność żywności w domu, również w ten sposób wpływamy na to, co spożywają nasze pociechy. Nawyki żywieniowe rodziców odgrywają zatem niezwykle istotną rolę w kształtowaniu preferencji spożycia żywności przez dzieci. Do kluczowych nawyków należą:

Spożywanie napojów

Z badań przeprowadzonych w grupie w wieku 8–13 lat wynika, że dzieci, których rodzice regularnie spożywali napoje słodzone, miały trzykrotnie większą skłonność do konsumowania tych napojów w porównaniu do rówieśników, których rodzice nie spożywali regularnie tej grupy żywności.

Spożywanie warzyw i owoców

Najsilniejsze korelacje zaobserwowano pomiędzy spożyciem przez rodziców warzyw i owoców a ich spożyciem przez dzieci, ilością energii i tłuszczu w diecie rodziców a w diecie dzieci.

Spożywanie wspólnych posiłków          

Wspólne spożywanie posiłków z rodziną to ważny element kształtowania nawyków żywieniowych. Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że codziennie lub 5–6 dni w tygodniu wspólne posiłki z rodziną spożywa 52,9% badanych dzieci. Wielogodzinne pobyty dzieci i rodziców poza domem nie sprzyjają organizacji wspólnych posiłków. Jest to jednak ważny aspekt edukacji żywieniowej, zarówno dla dzieci jak i opiekunów. Z badań tych wynika, że w rodzinach, w których dzieci mają prawidłową masę ciała, częściej spożywa się wspólne posiłki. Raport Instytutu Matki i Dziecka podaje, że wśród 13-letnich chłopców wspólne z rodzicami obiady najbardziej regularnie spożywają osoby z masą ciała w normie, najrzadziej – dziewczęta z nadmierną masą ciała. Młodzież z nadwagą i otyłością stanowi grupę, która najrzadziej deklaruje regularne spożywanie kolacji w towarzystwie rodziców. Wspólny, rodzinny posiłek jest okazją do pokazania dziecku właściwych wyborów żywieniowych oraz spożycia pełnowartościowego posiłku. Pamiętajmy, że wybory żywieniowe rodziców, podejście do produktów spożywczych, sposób konsumpcji i zachowanie przy stole będzie powielane przez nasze dzieci.

Spożywanie wspólnych posiłków z rodziną wiąże się z wyższą jakością diet dzieci i młodzieży. Dzieci, które częściej jedzą obiady wspólnie z członkami rodziny, mają zdrowsze wzorce spożywania żywności, w tym większe spożycie warzyw i owoców, błonnika i mikroelementów, a mniejsze spożycie żywności smażonej, słodzonych napojów, tłuszczów nasyconych i zawierających izomery trans. Zwiększona częstotliwość spożywania rodzinnych obiadów wiąże się również z wyższym spożyciem błonnika, wapnia, kwasu foliowego, żelaza, witamin B6, B12, C i E oraz z niższym spożyciem tłuszczów nasyconych.

Oprócz aspektu zdrowotnego wspólne posiłki rodzinne wpływają także pozytywnie na relacje między członkami rodziny. Dzieci chętnie uczestniczą w takich posiłkach, ponieważ dają poczucie przynależności i pogłębiają więź emocjonalną z rodziną.

 

Sprawozdanie z realizacji programu  „Nie pal przy mnie, proszę”

Od grudnia 2014 r. realizowany był program „Nie pal przy mnie, proszę!” Realizatorami byli wychowawcy klas I-III we współpracy z higienistką szkolną oraz koordynatorem programu E. Grabowską.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

      Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

      Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej

      W programie zostały zawarte treści dotyczące zdrowia

      Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci

      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

Cele programu

      Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

      Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

      Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

      Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

      Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

      Uczniowie i policjanci w przedstawieniu dla najmłodszych pacjentów

Dzień Dziecka był okazją do  złożenia życzeń  dla najmłodszych pacjentów wałeckiego szpitala oraz pokazanie  przedstawienia „Niebezpieczne zachowania” przygotowane przez uczniów  koła „Bezpieczny Uczeń”  i  funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji.

Treści przedstawienia zawierają wskazówki jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jeździć  rowerem, jak zachować się, gdy puka do drzwi ktoś obcy. Mali pacjenci otrzymali wiele serdecznych życzeń i słodyczy.

    W przedstawieniu wzięli udział: Maria Diwyk, Julia Głowacka, Julia Janiak, Joanna Kamińska, Julia Marczyk, Aleksandra Stępień i Oliwia Zaremba z klasy IVa, Aleksandra Bierbasz, Jolanta Gradzik, Weronika Leśkiewicz, Zuzanna Skrzypa z klasy IVc oraz Mateusz Gradzik, Rafał Jankowski i Maciej Komorowski z VI c. Opiekunem koła jest pani Ewa Tereszczak