• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

 

Klasy  VI - nauczanie blokowe

 Kl. VI A - wychowawca mgr Ewa Tereszczak

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

matem. 27

religia 20 j. ang. 37 a,b   zaj.kom.III/33

2.

8.55 – 9.40

j. pol. 17 j. pol. 17 GW 27 j. pol. 17 j. pol. 17

3.

9.50 – 10.35

j. pol. 17 j. ang. 37 a,b

j. pol. 17

WF matem. 27

4.

10.55 -11.40

przyroda 31

WF WF zaj. tech. 24 j. ang. 37a,b

5.

11.50 -12.35

przyroda 31 matem. 27 matem. 27 matem. 27 plastyka 36

6.

12.45 -13.30

zaj. kom. gr. I/ 33 muzyka 36 historia 29 religia 36 historia 29

7.

13.50- 14.35

 

przyroda 31 zaj. kom. II/33  

WF 

8.

14.45- 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kl. VI B - wychowawca mgr Anna Niewczas

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

j. pol 18 j. ang gr. 37 a zaj.kom.III/33  

j.ang. gr. 37 a

2.

8.55 – 9.40

matem. 19 muzyka 36 j. pol. 18 zaj. kom. 32/33 matem. 19

3.

9.50 – 10.35

zaj. tech. 24 religia 18 j. pol. 18 historia 29 j. pol. 18

4.

10.55  - 11.40

historia 29 matematyka19 j. ang. 37 a,b matem. 19 GW 31

5.

11.50 – 12.35

plastyka 36 j. polski 18 WF j. ang. 37 a,b przyroda 31

6.

12.45 – 13.30

WF

WF matem. 19 j. pol.18 przyroda31

7.

13.50 – 14.35

przyroda 31

  religia WF  

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kl. VI C - wychowawca mgr Elżbieta Rokita

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 .

8.00 – 8.45

GW 20   zaj.kom.II/III32/33 WDR 22  

2.

8.55 – 9.40

przyroda 31   j. ang. 37 a,b j. pol. 20 j. pol. 20

3.

9.50 – 10.35

przyroda 31 WF j. polski 20 matem. 21 przyroda 31

4.

10.55  -11.40

matem. 21 j. ang. 37 a,b j. polski 20 j. ang. 37 a,b historia 29

5.

11.50 –12.35

j.pol. 20 j.polski 20 matem. 21 muzyka 36 matem. 21

6.

12.45 –13.30

religia 27 matem. 21 zaj. tech. 24 WF WF

7.

13.50 –14.35

historia 29

zaj. kom. I / 33 WF religia 29

plastyka 36

8.

14.45 –15.30

  

 

 

 

 

9.

15.40 –16.25

 

 

 

 

 

Kl. VI D - klasa o profilu sportowym - wychowawca mgr Tomasz Aftyka

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

plastyka 36 WDR 22 j. polski 17 przyroda 31 zaj.kom.32/33

2.

8.55 – 9.40

GW 27 matem. 27 j. polski 17 przyroda 31 matem. 27

3.

9.50 – 10.35

WF zaj. tech. 24 przyroda 31 j. ang. 31 WF

4.

10.55  - 11.40

j. pol. 17 religia 29 matem. 27 j. pol. 17 j. pol. 17

5.

11.50 – 12.35

matem. 27 WF j. ang. 24 WF historia 29

6.

12.45 – 13.30

historia 29 j. pol. 17 religia 30 matem. 27 j. ang. 22

7.

13.50 – 14.35

trening trening  muzyka 36 trening zaj. kom. I / 33

8.

14.45 - 15.30 

trening

trening  

trening

 

 9.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Klasy  V - nauczanie blokowe

 Kl. V A - wychowawca mgr Mirosława Rojek

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

       8.00 – 8.45

zaj.kom. gr.I 33 j. ang. gr/ 37 b religia 30  j. ang. 37 a, b  

2.

8.55 – 9.40

zaj. tech. 24 j. pol. 22 GW 22 matem. 27 j. pol. 22

3.

9.50 – 10.35

j. ang. 37 a, b matem. 27 matem. 27 j. pol. 22 plastyka 36

4.

10.55  -11.40

matem.27 przyroda 31 j. pol. 22 przyroda 31 matem. 27

5.

11.50 &‐12.35

historia 29 przyroda 31 muzyka 36 WF WF

6.

12.45 –13.30

j. pol. 22 religia 22 WF zaj. kom. gII 33 j. ang. gr/ 37a

7.

13.50 –14.35

 

WF      
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Kl. V B - wychowawca mgr Renata Tomaszek

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

      matem. 19 j. pol. 17

2.

8.55 – 9.40

plastyka 36 j. ang. 37 a,b matem. 21 j. ang. 37 a,b przyroda 30

3.

9.50 – 10.35

matem. 21 muzyka 36 WF j. pol. 17 historia 29

4.

10.55  - 11.40

zaj.tech. 24 matem. 21 GW 17 WF WF

5.

11.50 – 12.35

j. pol. 17 j. pol. 17 j. pol. 17 religia 21 j. ang 37 a,b

6.

12.45 – 13.30

religia 21 zaj.kom.gr.I 33 zaj. kom. gr.II 33 przyroda 31

matem. 21

7.

13.50 – 14.35

WF

 

 

przyroda 31 

 

8.

14.45 – 15.30

 

 

 

 

 

9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

 Kl. V C - wychowawca mgr Łucja Dzioch

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 historia 29    przyroda 31 religia 21  WDR 22

2.

8.55 – 9.40

matem. 21 GW 29 przyroda 31 matem. 21 j. ang. 24

3.

9.50 - 10.35

j. pol. 18 przyroda 29 zaj. tech. 24 muzyka 36 matem. 21

4.

10.55 -11.40

plastyka 36 zaj.kom. 32/33 matem. 21 j. pol. 18 j. pol. 18

5.

11.50-1235

religia 21 matem. 21 j. pol. 18 WF WF

6.

12.45 -13.30

j. ang. 24

j. pol. 18 WF j.ang. 24  

7.

13.50 -14.35

 

 WF

 

   

8.

14.45 -15.30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. V D - klasa o profilu sportowym - wychowawca mgr Katarzyna Czaszyńska

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

trening

zaj. kom. gr.I/33 WDR 22 trening przyroda 31

2.

8.55 – 9.40

trening  religia 21 j. ang. 24 trening przyroda 31

3.

9.50 – 10.35

matem. 19 j. polski 17 WF zaj. tech. 24 j. pol. 17

4.

10.55  -11.40

WF WF historia 29 WF plastyka 36

5.

11.50 –12.35

j. ang.24 matem. 19 matem. 19 matem. 19 matem. 19

6.

12.45 –13.30

j. pol. 17 przyroda 31 j. pol. 17 j. pol. 17 GW 19

7.

13.50 –14.35

religia 21 muzyka 36 trening zaj. kom. gr.II/ 33 j. ang. 24

8.

14.45 –15.30

 

 

trening

 

 

   

 

 

 

 

 

 TERMINY TRENINGÓW PODADZĄ TRENERZY

 

Klasy  IV - nauczanie blokowe

KL. IV A  - wychowawca mgr Halina Spieczyńska

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

j. ang. - gr. 37 b zaj. tech. 24    przyroda 30  

2.

8.55 – 9.40

j. pol. 18 j. pol. 18 zaj. kom. gr I - 33 przyroda 30 zaj. kom. gr.II - 33 

3.

9.50 – 10.35

plastyka 36 matem. 19 j. ang. 37 a, b matem. 19 j. ang. - 37 a, b 

4.

10.55 -11.40

religia 22 GW 18 j. pol. 18 historia 29 matem.  19 

5.

11.50 –12.35

matematyka 19 WF WF - S j. pol. 18 przyroda 30 

6.

12.45 –13.30

WF - S    muzyka 36 WF dziew. j. pol. 18 

7.

13.50 –14.35

j. ang. - gr. 37 a

 

 religia 24

 

WFchł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. IV B - wychowawca mgr Agnieszka Kwiatkowska

 

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

WtoRek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 matem. 21      zaj. kom. gr.II 33 plastyka 36

2.

8.55 – 9.40

j. polski 20 zaj. kom.gr. I - 33 j. pol. 20  j. ang. 24 matem. 21

3.

9.50 – 10.35

religia 30  matem. 21 historia 29 j. pol. 20  GW 19

4.

10.55 -11.40

przyroda 30  j. ang. 24 religia 24 muzyka 36 przyroda 30

5.

11.50 –12.35

przyroda 30  WF WF zaj. tech. 24 j. pol. 20

6.

12.45 –13.30

WF - S j. pol. 20 matem. 21 WF dz.  j. ang. 24

7.

13.50 –14.35

         WF chł.
   

 

       
           
 

 

Kl. IV C - wychowawca mgr Renata Cis

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 matem. 19   j. pol. 20  j. pol. 20 matem. 19

2.

8.55 – 9.40

 historia 29 zaj. tech. 24 WF WF plastyka 36

3.

9.50 – 10.35

j. polski 20 przyroda 30 religia 22 przyroda 30 WF

4.

10.55  -11.40

j. ang. 37 a, b j. pol. 20 matem. 19 przyroda 30 j. pol. 20

5.

11.50 –12.35

WF muzyka 36 j. ang. 37 a, b GW 31 j. ang 24// 18

6.

12.45 –13.30

religia 30

    matem. 19 zaj. kom. gr. I 33

7.

13.50 –14.35

zaj. kom. gr. II 33

 

 

 

 

8.

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Kl. IV D – klasa o profilu sportowym - wychowawca mgr Łukasz Cygan

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

  trening trening religia 29 trening

2.

8.55 – 9.40

zaj. kom. gr.I 33 trening trening j. pol. 22 trening

3.

9.50 – 10.35

matem. 27 historia 29 muzyka 36 WF j. pol. 22

4.

10.55  - 11.40

GW 19 j. pol. 22 WF matem. 27 j. ang. 24

5.

11.50 – 12.35

WF zaj. tech. 24 j. pol. 22 przyroda 30 matem. 27

6.

12.45 – 13.30

plastyka 36 WF matem. 27 przyroda 30 przyroda 30

7.

13.50 – 14.35

j.pol 22 j. ang. 24 zaj. kom. II 33 j. ang. 24 religia 21

8.

14.45 – 15.30

  

 

 

 

 

9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

Klasy  III - edukacja wczesnoszkolna

Kl. III A – sala 9 - wychowawca mgr Iwona Olędzka

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

        8.00 – 8.45

 j. angielski 9

 

 

 

2.

8.55 – 9.40

 9

 9

 

 

3.

9.50 – 10.35

 22

WF - A 

 

4.

10.55  - 11.40

 9

9

 9

j. angieski 9

WF - A

5.

11.50 – 12.35

9   9 9

 17

6.

12.45 – 13.30

    religia 31  zaj. kom. 32

 9

7.

13.50 – 14.35

      9

 9

8.

14.45 – 15.30

       

 

   9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

 

Kl. III B – sala 9 - mgr Katarzyna Aftyka

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

       

2.

8.55 – 9.40

       religia 9

3.

9.50 – 10.35

  WF - A   j. angielski 9

4.

10.55  - 11.40

20 religia 36 31  6

j. angielski 9

5.

11.50 – 12.35

zaj. kom. 32  9 31 WF-K

9

6.

12.45 – 13.30

9

 9  9 9

 

7.

13.50 – 14.35

 9

 9  

 

8.

14.45 – 15.30

 

     

 

9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

 

Kl. III C – 13 - wychowawca mgr Małgorzata Michałowska

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

      13 

j. angielski 13 

2.

8.55 – 9.40

      13 

 13

3

9.50 – 10.35

WF - A j.angielski 13 19  religia13

 13

4.

10.55  - 11.40

religia 13 13 WF - A 13

13

5.

11.50 – 12.35

 12 30   30  

 

6.

12.45 – 13.30

 13 13   zaj. kom. 32  

 

7.

13.50 – 14.35

13 

13 

 13  

 

8.

14.45 – 15.30

 

 

           

 

9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

 

Kl. III D – sala 13 - wychowawca mgr Jolanta Poćwiardowska  - Józefiak

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

13   13

13 

       

 

2.

8.55 – 9.40

13   13 13   

 

3.

9.50 – 10.35

j. angieslki  11  13   

 

4.

10.55  - 11.40

WF - A            30 religia zaj. kom. 32

23

5.

11.50 – 12.35

religia 13  13  13 j. angieslki 13

 13

6.

12.45 – 13.30

              13 

13 

7.

13.50 – 14.35

 

 

  13 

13 

8.

14.45 – 15.30

       

 

9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

 

 

Kl. III E– sala 23 - wychowawca mgr Małgorzata Miszczak

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 WF - A 23 

 23

             

 

2.

8.55 – 9.40

 23 religia 23  23   

 

3.

9.50 – 10.35

 23 23   23 18

9

4.

10.55  - 11.40

23   23 j. angielski  religia 23

zaj. kom. 32

5.

11.50 – 12.35

  23    23

WF - A 

6.

12.45 – 13.30

                     23

23 

7.

13.50 – 14.35

  

 

  23 

23 

8.

14.45 – 15.30

                

 

9.

15.40 – 16.25

         

 

Kl. III F– sala 23 - wychowawca mgr Sandra Undro

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

   

 

     23     23 

 

2.

8.55 – 9.40

      23 

23 

3.

9.50 – 10.35

 22 30  23 j. ang. 23 

4.

10.55  - 11.40

WF -K 27 30 WF - A zaj. kom. 6

5.

11.50 – 12.35

23  religia 29 religia 23  

23

6.

12.45 – 13.30

         23      23 j. ang. 23  

 

7.

13.50 – 14.35

 23             23    

 

8.

14.45 – 15.30

             

 

9.

15.40 – 16.25