• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu zawarty jest w Zarządzeniu nr 0050.1.11.2015 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 13 lutego 2015 roku. 

 

Rekrutacja uczniów do oddziałów przedszkolnych / klasa 0 /  odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu z dnia 25.X. 2013 - nr 7/2013.

Dotyczy; bezpieczeństwa uczniów

I. Z dniem 4. XI 2013;

- głównym wejściem do szkoły dla uczniów i ich rodziców będzie wejście naprzeciwko świateł ,

- personel obsługi będzie monitorował wejścia i wyjścia uczniów i innych osób głównym wejściem,

- w czasie trwania lekcji drzwi prowadzące na wybieg będą zamkniete,

- w czasie przerw międzylekcyjnych otwarte będą tylko drzwi prowadzące na wybieg.