• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

Innowacja pedagogiczna

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2014/2015

1.„ Czytam, rozumiem, wiem…” –

 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności służących zdobywaniu wiedzy matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej.

Zakres: klasa II C, II B

                                                                 Autor/ realizator – mgr Maria Bugajska

 2. „Adaptacja reguł gier logicznych i karcianych dla potrzeb dydaktyki języka polskiego” –

 • wspomaganie rozwoju ucznia w zakresie ortografii i gramatyki języka polskiego ;
 • rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do nauki;
 • rozwijanie spostrzegawczości, percepcji słuchowej, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia koncentracji uwagi, myślenia logicznego i abstrakcyjnego

Zakres: zajęcia wyrównawcze klasa IV A, IV D

                                                         Autor/ realizator – mgr Renata Tomaszek

3.„ Kreatorek – stawimy na zdolnych” –

 • Zdobywanie umiejętności planowania, organizowania, komunikacji, wyobraźni oraz ekspresji artystycznej
 • Pogłębianie wiedzy humanistycznej, matematycznej i przyrodniczej,

Zakres: klasa VC, zainteresowani zdolni uczniowie klas IV – VI

                                                   Autor / realizator – mgr Mirosława Rojek

Realizatorzy – mgr Maria Bugajska, mgr Aleksandra Sobolewska – Gajewska,

                         mgr Maria Kaliszczak                                                                             

4. „ Stop otyłości – ruszaj się i odżywiaj zdrowo”

 • Wdrażanie uczniów do racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia,
 • Uświadamianie wpływu właściwego odżywiania na młody organizm,
 • Kształtowanie nawyku organizowania czasu wolnego z uwzględnieniem aktywności ruchowej

Zakres: dziewczęta w wieku 11 – 12 lat

                                  Autor/ realizator – mgr Anna Niewczas, mgr Anna Cicha

5.  „ Bezpieczny przedszkolak”-

 • Podnoszenie poziomu wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa,
 • Kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia;

             Zakres: grupa przedszkolna . dzieci 5-6 letnie

                                                           Autor / realizator – mgr Małgorzata Miszczak