• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący: Michał Marcinkowski VIId

Zastępca przewodniczącego: Lena Murańska VIId

Sekretarz: Katarzyna Barwińska VIIb

 

Trójki klasowe:

IVa - Zuzanna Halicka, Nela Kurczewska, Kalina Łuszczyk

IVb - Oliwia Turkiel, Sofia Estevez Jakubowska, Olga Szydeł

IVc - Adam Skrzypa, Aleksandra Geppert, Miłosz Łęski

IVd - Amelia Rozwałka, Marcel Urbański, Tomasz Łojek

IVe - Michał Malinowski, Nikola Tokarska, Maciej Spławski

Va - Antonina Grabowska, Natalia Szczerbala, Paulina Kozakowska

Vb - Jakub Matyjasik, Bartosz Bocian, Katarzyna Żółkiewska

Vc - Weronika Piwowarczyk, Maja Karpińska, Jagoda Terlecka

Vd - Karolina Tarnowska, Amelia Konieczna, Renata Ogonowska

VIa - Piotr Grudziński, Hanna Łukojć, Oliwier Odolczyk

VIb - Oliwia Jakubczyk, Mateusz Zimniewicz, Kamil Cierpikowski

VIc - Natalia Redutko, Klaudia Prendecka, Karolina Stępień

VId - Julia Książek, Anna Walnycka, Dominik Szmyt

VIIa - Piotr Żybort, Kaja Rodzik, Martyna Gebala, Maria Diwyk

VIIb - Oskar Pielech, Wiktoria Adamczewska, Katarzyna Barwińska

VIIc - Alicja Nowak, Agata Starczyńska, Marcin Miazga

VIId - Michał Marcinkowski, Igor Tęcza, Jakub Wyrwiński

 

Opiekunowie SU:  

mgr Anna Niewczas

mgr Maria Bugajska

 

Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Halina Spieczyńska