• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

Harmonogram zajęć z projektu „ Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu”

semestr II

Imię nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Wałdoch

Zajęcia logopedyczne

15.35 – 16.20
s.6

15.30 – 16.15
s.6

12.45 – 13.30
s.37 a

------

11.50 – 12.35
s.38

Joanna Jagiełło

Zajęcia logopedyczne

--------

9.50 – 10.35
/10.55 – 11.40
Naucz. Indyw.

12.45 –13.30
Naucz. Indyw.

-------

---------

Elżbieta Rokita

Zajęcia dla dyslektyków

-------

10.55 – 11.40
/ 11.50 – 12.35
Naucz. Indyw.

           -------

-------

--------

Katarzyna Kania

Zajęcia dla dyslektyków

8.00 – 8.45
Nauczanie ind.

11.50 – 12.35
Sala sensoryczna

----------

-------

8.55 – 9.40
Sala sensoryczna

Małgorzata  Wojsznarowicz

Konsultacje psychologiczne

---------

---------

------------

8.00 – 10.15
s.38

8.00 – 10.15
s.38

Marta Romanowska

Gimnastyka korekcyjna

16. 00 – 16.45- 17.30
aula

----------

16.00 – 16.45 –17.30
aula

----------

---------

Agnieszka Kwiatkowska

Fitness

---------

---------

15.30 – 17.00
Sala gim.

--------

14.40 – 16.10
Sala gim

Marlena Wiśniewska

Zajęcia sportowo – ogólnorozwojowe

11.50 - 12.35
s.34

12.45 – 13.30
s.1

----------

15.40 – 16.25
aula

--------

Małgorzata Bochenek

Zajęcia sportowo – ogólnorozwojowe

15.45 – 16.30
s. 1

-------

12.45 – 13.30
s.1

 

15.45 – 16.30
aula

Halina Spieczyńska

Koło literacko – teatralne

14.45 – 17.00
s. 18

----------

--------

-------

-------

Ewa Tereszczak

Koło „Mały technik”

-----

14.45 – 15.30
s. 36

------

-----

----

Anna Niewczas

Zajęcia eksperymentalno – przyrodnicze

14.45 – 15.30
s. 31

-------

------

-----

----

Jadwiga Grzonkowska

Doradztwo zawodowe

Zajęcia wg potrzeb ustalane na bieżąco

 

 

logo projekt

new wp 20171106 15 23 41 proKOŁO PRZYRODNICZO-DOŚWIADCZALNE

Jakie to ciekawe - W ramach projektu " Po nitce do kłębka..." odbywają się zajęcia eksperymentalno - przyrodnicze skierowane do uczniów klas IV - VII. Uczniowie poprzez doświadczenia i eksperymenty poznają arkana wiedzy biologiczno - przyrodniczej. Dzięki temu łatwiej, szybciej i ciekawiej przyswajają wiedzę podręcznikową. Być może dzięki temu nie tylko wzbogacą wiedzę, ale odkryją coś nowego.  Zajęcia prowadzi nauczyciel przyrody i biologii - pani Anna Niewczas

 

new 8dsc01412 800x600ZAJECIA DLA DYSLEKTYKÓW

Zajęcia doskonalące umiejętność poprawnego pisania oraz czytania są prowadzone przez Panią Sandrę Undro w każdy czwartek i piątek, a panią Katarzynę Kania w poniedziałki, wtorki i piątki. Ich celem  jest doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego i wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy. Program zajęć opiera się na połączeniu elementów nauki i zabawy. Stosowanie różnych form zabaw jak np. rebusy, zagadki, gry dydaktyczne, krzyżówki czy łamigłówki pobudzają wyobraźnię dzieci, zwiększając tym ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze. Głównym zadaniem jest wskazanie znaczenia poprawnej pisowni oraz rozbudzanie w uczniach  zainteresowań ortografią.

 

new 20171108 123028ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Problem z wymową? – to nie musi być problem. Niektórzy czniowie klas pierwszych i nie tylko w ramach projektu "Po nitce do kłębka....", uczestniczą w zajęciach logopedycznych. To dodatkowe godziny ćwiczeń rozwijających mowę oraz komunikację dzieci. Kto powiedział, że nie można się uczyć i ćwiczyć przez zabawę?! Zajęcia w poniedziałki i środy prowadzi neurologopeda  Joanna Jagiełło, a wtorki, środy, czwartki i piątki Anna Wałdoch

 

 

 

new pict1036ZAJĘCIA TECHNICZNE -  "MŁODY TECHNIK"

Majsterkowanie i nie tylko.  Od września odbywają się  dodatkowe zajęcia techniczne realizowane w ramach projektu. Oprócz praktycznego działania uczniowie pozyskują wiedzę dotyczącą  trzech podstawowych obszarów: *Podstawy techniki ,*Materiałoznawstwo ,*Technologia wytwarzania.
W czasie zabawy i działania tworzą rzeczy przydatne, a jednocześnie uczą się jak i z czego można je zrobić. Jeszcze chwilkę i powstanie nowa pracownia techniczna, co pozwoli na urozmaicenie zajęć z wykorzystaniem różnych narzędzi. Zajęcia prowadzi wprowadzając uczniów w świat techniki pani Ewa Tereszczak

 

img 0914ZAJĘCIA SPORTOWE FITNESS

Wesołe dziecko, to zdrowe dziecko. A zdrowe dziecko jest tylko wtedy, kiedy nie tylko siedzi przed telewizorem, ale jest w ruchu. W ramach projektu " Po nitce do kłębka.... " odbywają się zajęcia ruchowe fitness wzbogacone dużą ilością tańca. Uczennice klas VII i VI często już same sa autorkami układów. Więc jeśli zajęcia ruchowe- fitness to tylko w SP4. Super atmosfera, super zabawa. Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Kwiatkowska. Nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody z artystyczną duszą.

 

img 0919KOŁO LITERACKO-TEATRALNE 

W każdy poniedziałek od 14.45 do 17.00 w SP4  sala 18 zamienia się w scenę teatralną. Zza drzwi słychać dochodzące głosy osób, naśladowanie zwierząt, a nawet śpiew ptaków i szum drzewo. To tam odbywają się zajęcia literacko-teatralne .Tu powstają montaże literackie, scenki teatralne. Najmłodsi uczniowie mają okazję oglądać przygotowane przez starszych kolegów i koleżanki scenki i bajki.  Pani Hania Spieczyńska - z wykształcenia polonistka, z zamiłowania reżyser zaprasza uczniów kl.I-VII do wspólnej zabawy . Jeszcze są miejsca.

img 20171108 131912 450x600

ZAJECIA SPORTOWO-OGÓLNOROZWOJOWE

Nauka wcale nie musi być nudna, dlatego:pani Małgorzata Bochenek zaprasza uczniów klas II -III w każdy poniedziałek, wtorek w godzinach 15.40 - 16.25 oraz środę  od 12.45 do 13.30, a pani Marlena Wiśniewska zaprasza uczniów klas I w środy godzinach od 15.40 do 16.25 oraz piątki  od 12.50 do 13.35 do  udziału w zajęciach ogólnorozwojowo- sportowych. Podczas zajęć dzieci  rozwijają umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej oraz plastycznej ale także grają i poznają zabawy ruchowe czyli łączą przyjemne z pożytecznym. Tak zwyczajnie uczą się bawiąc i bawią się ucząc :)

 logo projekt
                                     

 Szanowni Rodzice; Drodzy Uczniowie!

Trwa już rekrutacja na organizowane w szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  "Po  nitce do kłębka - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu" Głównym celem reaalizowanego projektujest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. Z pozyskanych funduszy powstanie nowoczesna pracownia techniczna i gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo - biologiczna i matematyczne. Zakupiona zostanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV - VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I - III. Modernizacji będzie poddana istniejaca już serwerownia. Szkoła pozyska liczne nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Już dzś zapraszamy na następujace zajęcia:

- Koło literacko - teatralne - opiekun Halina Spieczyńska;
- Zajęcia sportowe - Fitness - opiekun Agnieszka Kwiatkowska;
- Zajęcia techniczne " Młody technik" - opiekun Ewa Tereszczak
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej - opiekun Marta Romanowska;
- Koło przyrodniczo - doświadczalne - opiekun Anna Niewczas;
- Zajęcia sportowo - ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I - III  - opiekun Małgorzata Bochenek, Marlena Wiśniewska;
- Zajęcia logopedyczne  - opiekun Joanna Jagiełło, Anna Wałdoch;
- Zajęcia dla dyslektyków - opiekun Katarzyna Kania, Sandra Undro

Już wkrótce zajęcia z doradztwa zawodowego oraz konsultacje psychologiczne.                                                                                                                

Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać u opiekunów zajęć oraz u koordynatora Ewy Pastusiak.     

Rodzic ucznia, który   będzie deklarował udział dziecka w wybranych zadaniach projektowych zobowiazany jest złożyć wymagany komplet dokumentów. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej.

W ramach projektu swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę, aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie reforma oświatowa oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu  : tyflopedagogiki, socjologii i rewalidacji.
Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miare XXI wieku. 
                                                                                                                               

 logo projekt


Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu".
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.
 
Wartość projektu: 450 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 334 529,97 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.
 
Celem projektu jest: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do poruszania się na rynku pracy oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
 
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
 1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 200 uczniów.
 2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 15 nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.
Wsparciem projektowym zostanie objętych 669 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu oraz 20 zatrudnionych w szkole nauczycieli.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
 
1) Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
 1. Z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 2. Logopedyczne.
 3. Dla uczniów z opiniami o dysleksji.
 4. Sportowo- ogólnorozwojowe.
 5. Z gimnastyki korekcyjnej.
 6. Taneczne.
 7. Rozwijające zainteresowania: szachy, koło literacko – dziennikarskie, fotograficzne, teatralne.
 8. Konsultacje psychologa.

2) Szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli.

3) Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do pracy z uczniem oraz sprzęt multimedialny.

4) Wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i oprogramowanie multimedialne z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz zakup komputerów i modernizacja serwerowni.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika indywidualnego w ramach projektu (uczeń)

Oświadczenie uczestnika projektu (uczeń)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla nauczyciela)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika indywidualnego w ramach projektu (nauczyciel)

Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)