• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Pracownie komputerowe

Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe. DSC02055

Jedną z nich otrzymaliśmy w lipcu 2004 roku w ramach programu "Pracownia internetowa dla szkół 2004" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Pracownia ta wyposażona jest w dwanaście stanowisk komputerowych dla uczniów i jedno stanowisko dla nauczyciela. Posiadamy także zestaw do odbioru multimedialnego (notebook, projektor), który nauczyciele mogą wykorzystywać na innych zajęciach.

W roku 2006 szkoła otrzymała również pracownię multimedialną, w której znajdują się 4 komputery. Uczniowie po lekcjach mogą korzystać z niej wzbogacając swoją wiedzę i dokonaląc umiejętności.