W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I - III kontynuować będą naukę w formie stacjonarnej.
Przypominamy, że na terenie szkoły, podczas przemieszczania się korytarzami, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (szkoła nie zabezpiecza uczniów w maseczki czy przyłbice).

Przypominamy także, że:

- uczniowie klas 0-I wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony boiska,

- uczniowie klas II wchodzą do szkoły  od strony świateł,

- uczniowie klas  III wchodzą do szkoły od strony stadionu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami funkcjonowania Naszej Szkoły w czasie pandemii:

Zasady funkcjonowania SP4 w czasie pandemii

Aneks do zasad funkcjonowania SP4 w czasie pandemii

załącznik nr 1 Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych

załącznik nr 2  Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

załącznik nr 3a Procedura postępowania na wypadek zakażenia - uczeń

załącznik nr 3b Procedura postępowania na wypadek zakażenia - nauczyciel

załącznik nr 4  Zasady  pracy biblioteki szkolnej

załącznik nr 5  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego

załącznik nr 7  Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej