• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Nasze sukcesy

NASZE SUKCESY:
Cel ogólny projektu: ochrona środowiska naturalnego.
Parnterzy: Bułgaria, Hiszpania, Polska, Turcja.
Program "Uczenie sie przez całe życie" - Comenius - Asystentura Comeniusa - projekt został zakwalifikowany do konsultacji międzyagencyjnych, oczekujemy na propozycje przyjazdu Asystenta.
Projekt współracy wielostronnej pt. "We are united by the environment" / Pracujemy dla środowiska / - został zrealizowany
3. Projekt MEN "Radosna szkoła" - sala zabaw.
Projekt rozpatrzony pozytywnie, za otrzymane fundusze zakupiliśmy sprzęt do sali zabaw przeznaczonej dla uczniów klas młodszych.

Realizujemy programy ogólnopolskie:
"Szklanka Mleka" - uczniowie klas 0 - VI otrzymują nieodpłatnie mleko.
"Owoce w szkole" - uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej w ramach programu otrzymują zamiennie: warzywa, owoce, soki owocowe lub warzywne.
Klub Bezpiecznego Puchatka

"SP 4 - szkoła odkrywców talentów"
"Szkoła odkrywców talentów". Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które posiadają przynajmniej trzech nauczycieli, prowadzących systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach. Pod koniec maja MEN na stronie internetowej www.roktalentów.men.gov.pl umieścił naszą szkołę na ogólnopolskiej mapie szkół, zaangazowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, jednocześnie przyznając nam zaszczytny tytuł "Szkoły odkrywców talentów".