• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Po lekcjach

Świetlica popołudniowa czynna codziennie  w godzinach 15.15 - 17.15 z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od zajęć

 

Plan zajęć dodatkowych w klasach  I - III                    

Klasa/ wychowawca

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 kl. II A

Renata Chmielecka

 

9.50 - 10.35  s. 20  zajęcia wyrównawcze

9.50 - 10.35 s. 32     kółko matematyczne   

 

 kl. II B

Ewa Grabowska   

8.00 - 8.45 s.11       zajęcia wyrównawcze 

  11.50 - 12.35 s. 6 zajęcia rozwijajace  kreatywność

13.40 - 14.40  s. 11 zajęcia socjoterapeutyczne

  

 kl. II C

Jadwiga Wierzbicka - Śledziewska

 

12.45 - 13.30  s 34 zajęcia matematyczne Logiko

11.50- 12.35  s.32  zajęcia wyrównawcze     

 kl. II D

Bożena Bil

8.55 - 9.40 s. 6            Mali Odkrywcy   

8.55 - 9.40 s.8          zajecia wyrównawcze

   

kl. II E 

Mirosława Kłos

 

9.50- 10.35 s.33      zajęcia wyrównawcze

 

8.00 - 8.45 s. 12     Kółko  dla uzdolnionych  

kl. II F 

Anna Wałdoch

 

 

11.50 - 12.35  s.6   zajęcia wyrównawcze   9.50  - 10.35 s. 37 B Kółko dla uzdolnionych  

 kl. II G

Beata Podkowa

 

8.00 - 8.45 s. 12                 zajęcia  artystyczne 11.50 - 12.35 s.32  zajęcia wyrównawcze

 

 

 kl. III A

Iwona Olędzka

 

 

8.00 - 8.45 s. 9         zajecia rozwijaące 

  9.50 - 10.35 s. 32    zajęcia wyrównawcze 

 kl. III B

Katarzyna Aftyka

 9.50 - 10.35 s.32   zajęcia wyrównawcze

 8.55 - 9.40 s. 34    zajecia plastyczne

 

 

 

 kl. III C

Małgorzata Michałowska

 

 

 

 11.50 - 12.35 s. 10    zajęcia wyrównawcze

 11.50 - 12.35 s. 6    kółko muzyczne

 kl. III D

Jolanta Poćwiardowska - Józefiak

 

 

12.45 - 13.30             kółko matematyczne

 9.50 - 10.35 s. 27  zajęcia wyrównawcze

 

 kl. III E

Małgorzata Miszczak

     

      8.55 - 9.40 s. 18      zajęcia wyrównawcze

 8.55 - 9.40 s. 18           Mały Geniusz

 kl. III F

Sandra Undro

 

 8.55 - 9.40 s. 6       zajęcia wyrównawcze

 8.55 - 9.40  s. 8      zajęcia matematyczne

 

 

 kl. I A

Maria Bugajska

 9.50 - 10.35 s. 32   zajęcia wyrównawcze

 9.50 - 10.35  s.32 Rozwijamy uzdolnienia

 

 

 

 kl. I B

Małgorzata Bochenek

 11.50 - 12.35 s. 37 A   zajęcia wyrównawcze

 

         

9.50 - 10.35 s. 37 B zajęcia wyrównawcze   

           Język angielski      Maria Jaremba

 14.45 - 15.30 s. 8    Język angielki na               wesoło  

14.45 - 15.30 s. 8      Język angielski na wesoło

 

 

 

        Język angielski Hanna Kwiatkowska

 8.00 - 8.45 s. 9 zajęcia wyrównawcze

  

 

8.00 - 8.45 s. 9 Zaj.wyrównawcze - język angielski 

 

 Język angielski Michał Staszewski

 

 

13.35 - 14.20 s. 24     kólko językowe dla uzdolnionych 

 

 

 Agnieszka Kwiatkowska

 15.45 - 16.30 - aula    tańce kl. II - III  

 

 

 

 Agnieszka Szczerbo - Niefiedowicz

 15.30 - 16.15 sala   Piłka siatkowa kl. II - III - dziewczęta  

15.30 - 16.15 sala        Piłka siatkowa kl. II - III dziewczęta 

 

 

Adam                                           Czaszyński

   

15.30 - 17.00 sala     Piłka siatkowa kl. III Chłopcy

   

Łukasz                

           Cygan

15.30 - 16.15 sala    Piłka siatkowa kl. II Chłopcy        

Iwona Buciak  pedagog - świetlica

                8.00 - 9.00              zajęcia socjoterapeutyczne            8.00 - 9.00           zajęcia socjoterapeutyczne

                     

                    Zajęcia pozalekcyjne w klasach IV – VI

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Tomasz Aftyka

Matematyka s..27

 

 

14,45 - 15. 30             kółko wyrównawcze      IV D, V A, VI A, D

15.45 - 16.30             kółko dla zdolnych         IV D, V A, VI A, D

 

 

 Katarzyna Czaszyńska

matematyka s.19

 

 12.45 - 13.30 zajęcia wyrównawcze kl. IV a, c

 

 13. 50 - 14. 35 zajęcia dla zdolnych IV a, c

14.45 - 15.30 zajęcia wyrównawcze  V D

 

 

Andrzej  Rogosz

matematyka s..21

 

15.00 - 16.30   kółko matematyczne IV B, V B, C, VI C

 

 

 

Halina Spieczyńska

j. polski s.18

 

 8.00 - 8.45    zajęcia wyrównawcze  V C      

 

13.50 - 14.35 zajecia wyrónawcze IV A

 

Mirosława. Rojek

j. polski s.22

 

 

 

14.45 - 15.30     Zdolni Humaniści    IV - VI

 

Elżbieta  Rokita

j. polski s.20

 

 

8.00 - 8.45                 kółko dla zdolnych IV C            13.50 - 14.35    zajęcia wyrównawcze IV B, C                         14.45 - 15.30   zajęcia dla uczniówz dysleksją   IV - VI

 

 

Renata Tomaszek

j. polski s.17

8.00 - 8.45       zajęcia wyrównawcze V B

14.45 - 15.30   zajęcia wyrównawcze V D

  14.45 - 15.30        zajęcia wyrównawcze VI D

8.00 - 8.45 zajęcia wyrównawcze VI A 

 

Ewa Ołdakowska .        j. polski - czytelnia

     

10.00 - 10. 45 zajecia na świetlicy II - III

14.00 - 14.45 Zajęcia przy komputerze IV - VI

 

Ewa Stencelewicz 

10.00 - 10.45   zajęcia na świetlicy kl. I - II 14.00 - 14.45   zajęcia przy komputerze IV - VI      

Łucja  Dzioch

Historia s..29

14.45 - 16.15   Kółko historyczne kl. IV - VI

 

     

Agnieszka Kwiatkowska

Przyroda s.30

 14.45 - 16.30  zajęcia taneczne kl. II - IV aula

    14.45 - 15.30  zajęcia wyrównawcze kl. IV  

Anna Niewczas

Przyroda s.31

14.45 - 15.30   zajęcia wyrównawcze V A,C  15.35 - 16.20  zajęcia wyrównawcze kl.. VI

       

Renata. Cis

14.35 - 15.30 Programowanie kl. IV - VI        

Michał  Staszewski

j. angielski s.37 a

13.50 - 14.35      zajęcia dla uzdolnionych    VI A

 

 

 

 

Dorota Biernacka

język angielski s. 24 

14.45 - 15.30      zajecia wyrównawcze IV D, V C, D, VI B

     12.45 - 13.30     zajęcia wyrównawcze       IV A,C

      14.45 - 15.30           zajęcia z uczniem zdolnym

 

 

Hanna Kwiatkowska język angielski s. 17

 

13.50 - 14.35     zajęcia wyrównawcze       IV B,C

 

   

Michał Różnowski

j. angielski s. 37 b

 

 

 

   

Ewa Tereszczak

Technika s.32

   

13.40 - 15.10 Bezpieczny Uczeń    IV - VI

 

Dariusz Izban

Muzyka s.36

 

 

   

 

 Ewa Zielińska  - Repecka              plastyka s.36

        14.45 - 15.45        Koło plastyczne      IV - VI

Agnieszka Szczerbo - Niefiedowicz      WF

15.30 - 16. 15        Piłka siatkowa          kl. II - III dziewczynki 15.30 - 16.15               Piłka siatkowa                 kl. II - III dziewczynki  

Łukasz Cygan      WF

15.30 - 16.15         Piłka siatkowa           kl. II chłopcy   15.30 - 16.15        Piłka siatkowa kl. II  chłopcy  

Radosław Chiliński    WF

      14.40 - 16.10        Piłka nożna kl. V - VI chłopcy  

Krzysztof Ustrzycki   WF

         

Urszula Słowińska religia

    13.50 - 16.30          Szkolne Koło Caritas     kl. IV - VI    

Izabela Górska       religia

         

Iwona Buciak     pedagog - świetlica

      8.00 - 9.00 zajęcia socjoterapeutyczne 8.00 - 9.00 zajęcia socjoterapeutyczne