• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Lp. Data     Rodzaj świąt
1.

4 września 2017   poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego              2017/2018

2.

12 - 13 września  2017  wtorek - środa                                                           

Spotkania dyrekcji i wychowawców     z rodzicami - przekaz informacji dotyczacych roku 2017/2018

3.

 

1 listopada 2017

środa

Wszystkich Świętych - dzien wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4  2 listopada 2017 czwartek

Dzień zaduszny - 

dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

świetlica czynnna od 6.30 do 16.00

5

3 listopada 2017 

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

świetlica czynna od 6.30  do 16.00

6

6 listopada 2017

poniedziałek

Pierwszy poniedziałek  - spotkania z rodzicami od 16.30
7. 4 grudnia 2017

Pierwszy poniedziałek -  spotkania z rodzicami od 16.30

8.  21 grudnia 2017  termin wystawienia ocen proponowanych - informacje na E - dzienniku
9. 23 - 31 grudnia 2017

 Świateczna przerwa w nauce -        Święta Bożego Narodzenia

10.  1 stycznia 2018     poniedziałek Nowy 2018 Rok
11.

 4 stycznia 2018

czwartek

 Pierwszy Poniedziałek - wyjątkowo w czwartek spotkania z rodzicami od 16.30

informacja o wystawionych ocenach śródrocznych

12.  12 stycznia 2018    piątek  Zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018
13. 15 - 28 stycznia 2018  Ferie zimowe
14.  6 - 7 lutego 2018

 Spotkania z Rodzicami

szczegółowy plan spotkań w późniejszym terminie

15. 29 marca - 3 kwietnia 2018        Wiosenna przerwa w nauce - Święta Wielkanocne
16.

9 kwietnia 2018

poniedziałek

Pierwszy poniedziałek - 

spotkania z rodzicami od 16.30

17.

30 kwietnia 2018

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

świetlica czynna od 6.30 do 16.00

18.  1 maja 2018    wtorek

Święto Pracy

dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

19.  2 maja 2018    środa

 Dzień wolny od zajęc dydaktyczno - wychowawczych

świetlica czynna od 6.30 do 16.00

20.  3 maja 2018   czwartek

Święto Konstytucji 3 - Maja

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.

 4 maja 2018             

 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Świetlica szkolna czynna od 6.30 do 16.00

22.

 7 maja 2018 

 poniedziałek           

Pierwszy poniedziałek - 

spotkania z rodzicami od 16.30

23.

30 maja  2018

środa

Termin wystawienia ocen proponowanych -

informacja w e - dzienniku

24.

31 maja 2018

czwartek  

Boże Ciało

dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.

1 czerwca 2018

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

świetlica czynna od 6.30 do 16.00

26.

6 - 7  czerwca 2018

środa - czwartek

 

Spotkania wychowawców z rodzicami - informacje o wystawionych ocenach rocznych

27.

22 czerwca 2018

piątek

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnego 2017/2018

28.

23 czerwca - 31 sierpnia 2018

Wakacje


W dni wolne od zajęć dydaktycznych :                                               

           -  świetlica popołudniowa jest nieczynna,      

                           -  nie ma obiadów.

*************************************************************************