W dniu 1 marca spotkaliśmy się online z nauczycielem PCKZiU, Panią Mariolą Seweryniak, która zaprezentowała nową ofertę edukacyjną szkoły.
Dziękuję Pani Marioli za czas, który nam poświęciła.

doradca zawodowy
Monika Sadkowska