• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

X Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych w Wałczu 2018

organizatorzy konkursu i pierwsza trójka Maja Piotr MarcelW upalne popołudnie, 7 czerwca 2018, w Szkole Podstawowej nr 4 przeprowadzono dziesiątą już edycję Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych. Konkurs zorganizował nauczyciel j. angielskiego z SP4, p. Michał Staszewski. W opracowaniu zadań testowych pomagali angliści z SP1 (Olesia Kurzak) oraz SP5 w Wałczu (Bartosz Michalski). Celem konkursu było propagowanie języka angielskiego, jak i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Poza tym naszym założeniem było umożliwienie współzawodnictwa i sprawdzenia swoich umiejętności uczniom szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze wszystkich wałeckich szkół podstawowych, jak i jednej szkoły gminnej ze Strączna. W tym roku najliczniej reprezentowaną placówką była SP4 z Wałcza – sześcioro uczniów. W pierwszej części (pisemnej) uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 4 zadań, za który można było uzyskać maksymalnie 52 punkty. Zagadnienia konkursowe obejmowały wykraczały poza treści programowe szkoły podstawowej.

 

najlepsza dziesiątka     Po rozwiązaniu części pisemnej dzieci mogły przyjemnie spędzić czas z grami językowymi przy słodkim poczęstunku zapewnionym przez dyrekcję SP4. W kolejnej, ustnej części, do której zakwalifikowało się 10 najlepszych uczestników, uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące wolnego czasu, rodziny, planów na przyszłość oraz innych zagadnień określonych regulaminem. Jury składające się z nauczycieli j. angielskiego szkół biorących udział w zmaganiach oceniało trud uczniów pod względem zarówno poprawności językowej, jak i płynności wypowiedzi.

Po podliczeniu punktów okazało się, iż zwycięzcą okazał się uczeń SP5 w Wałczu, Piotr Długosz, który zdobył 54 punktów na 62 możliwych. Drugie miejsce zajął Marcel Przygocki (również SP5 - 51 punktów), a na pozycji trzeciej uplasowała się reprezentantka gospodarzy – Maja Tobiasz (SP4 – 50 pkt.). Drużyny SP1, SP4 i SP5 miały również największą liczbę uczniów w najlepszej dziesiątce, gdyż po troje dzieci z każdej z tych szkół dostało się do drugiego etapu. Po ogłoszeniu wyników laureaci odebrali swoje zasłużone nagrody rzeczowe oraz przystąpili do pamiątkowego zdjęcia.

uczniowie w trakcie zmagańKonkurs został odebrany pozytywnie przez dzieci, każdą jego część spędziły wesoło i radośnie. Jak widać po punktacji, dzieci prezentowały wyrównany poziom. Dyrekcja SP4 zapewniła dyplomy, jak również drobne upominki, co w połączeniu z głównymi nagrodami z wydawnictwa Oxford oraz Macmillan mocno ucieszyło laureatów.

Organizator konkursu
Michał Staszewski