• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

 20171106 093048 800x600      „Dzieci listy piszą” jest to nowy projekt edukacyjny klasy 4 e, który trwać będzie przez cały rok szkolny. Uczniowie naszej Szkoły nawiązali współpracę z uczniami klasy V b, Szkoły Podstawowej w Dobrej, im. Polskich Olimpijczyków, pod  Szczecinem, woj. zachodniopomorskie. Właśnie nastąpiła pierwsza wymiana. Uczniowie odpisali na listy m.in. o tematyce wakacyjnej, szkolnej oraz zachęcającej do odwiedzania naszego miasta Wałcza.

Akcja ma na celu zachęcić i zmotywować dzieci do pisania tradycyjnego listu oraz dać im możliwość nawiązania nowych znajomości, poznania czegoś nowego i odkrywania świata w trochę inny sposób. Każde dziecko zawiera znajomość listowną z uczniem klasy V b z zaprzyjaźnionej szkoły. Dzieci przedstawiły się, pisały o sobie, swoich zainteresowaniach, o klasie i szkole.

W piątek nasi uczniowie przygotowali jako pierwsi z projektu pt. „Pocztówka”  kartki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, woj. zachodniopomorskie. Dzieci wypisały życzenia. Ozdobiły kartki i koperty rysunkami oraz naklejkami. Zadbały o wszystkie elementy listu, nauczyły się poprawnie adresować kopertę.

Wszystkie listy wraz z prezentem - informacjami o naszym mieście, zostały włożone do wspólnej koperty i nadane w urzędzie pocztowym. Teraz czekają na odpowiedź od nowych kolegów. Pomysłodawcą  była pani Katarzyna Kania.

logo projekt

Pierwsze uśmiechy, pierwsze radości, pierwsze zakupy. Już dotarły do szkoły pierwsze programy multimedialne ułatwiajace i utrakcyjniające ćwiczenia logopedyczne i dyslektyczne. Pojawiły się wygodne siedziska dla dzieci z niepełnosprawnością oraz gry do różnych ćwiczeń. W pacowni przyrodniczo - biologicznej dumnie stoją nowe mikroskopy. Uśmiechy radości widać zarówno na ustach uczniów jak i nauczycieli. Już wkrótce w galerii zdjęcia z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. No i  ... czekamy na kolejne dostawy.

img-20171023-wa0000 800x450W ramach działań  projektu  - Gminy Miejskiej Wałcz „Przemoc bez tajemnic” Programu OsłonowegoWspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieautorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej   na przełomie IX - XI  przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia realizowane metodą warsztatu.

   Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości na temat przemocy w rodzinnie. Warsztaty skierowane były do uczniów kl. IV - VII jak i ich rodziców. Tematyka zajęć obejmowała  kształcenie umiejętności związanych z komunikacją, wyrażaniem emocji i potrzeb w odniesieniu do przemocy w rodzinie. Dwukrotnie mieli oni możliwość wysłuchania prelekcji oraz udziału w dyskusji. Tematy spotkań dotyczyły: umiejętności komunikacji, wyrażania emocji i potrzeb oraz sposobów rozwiązywania  sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi. Kolejne ze spotkań dotyczyło Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w świetle prawa, w odniesieniu do przemocy w rodzinie.

     Prowadzącymi spotkania byli terapeuci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych, Nieletnich i Dorosłych przy Sadzie Rejonowym  oraz funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

zyczliwDni od 20 do 25 listopada 2017  minęły pod hasłem Tygodnia Życzliwości i Uśmiechu. W związku z tym przygotowane zostały różne   działania edukacyjno-wychowawcze.

W poniedziałek wychowawcy wraz ze swoimi klasami przygotowali plakaty pt. Dekalog Człowieka Życzliwego. W tym dniu SU obdarował uczniów plakietkami z uśmiechem. We wtorek, we wszystkich klasach odbyły się wybory Króla i Królowej  Życzliwości. Oprócz tego przy wejściu do szkoły uczniowie i nauczyciele losowali zadania do wykonania- dobre uczynki, gesty życzliwości. W tym dniu szkoła wypełniła się dobrymi uczynkami.
W środę w szkole pojawiły się zwroty grzecznościowe i pozdrowienia w rożnych językach. Wielką atrakcją okazały się QR kody, z zaszyfrowanymi sentencjami na temat życzliwości, które uczniowie odkrywali za pomocą specjalnej aplikacji. Czwartek minął pod hasłem:  Koleżanko, kolego - napisz coś miłego!. W tym dniu odbył się również konkurs savoir-vivre, którego zwycięzcami zostali: Amelia Kowalczyk z kl. VI a i Łukasz Budzynowski z kl. VII b.  W piątek w naszej szkole działała poczta życzliwości. 

Pomysłodawcami Tygodnia Życzliwości i Uśmiechu były p. Monika Sadkowska, Monika Kowalisko, Maria Jaremba.

Przy wsparciu opiekunów SU – p. Anny Niewczas i M. Bugajskiej dbały o prawidłowy przebieg projektu