• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

W dniu 10 czerwca odbył się uroczysty bal uczniów klas VI. Tradycyjnie rozpoczęty wspaniałym polonezem w wykonaniu obsolwentów dostarczył wszystkim zebranym wielu wzruszeń. Do wykonania poloneza uczniów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego, a układ opracowała p. Agnieszka Szczerbo - Niefiedowicz. Popołudnie i wieczór uczniowie w towarzystwie swoich nauczycieli i rodziców spędzili przy rytmach muzyki. Ten pierwszy, bardzo udany bal był jednocześnie krokiem do kolejnego etapu życia i nauki dla naszej młodzieży.

Wszystkim nauczycielom oraz rodzicom, którzy przygotowali wczorajszą uroczystośc - serdeczne słowa podziękowania. Uczniom życzymy wielu sukseców w dalszej nauce. Nie zapominajcie, że tu była Wasza pierwsza szkoła

                                                                                        

                                                                                             

 W roku szkolnym 2013/2014 w naszej placówce realizowany jest dzięki funduszom unijnym projekt, którego beneficjentami będą nie tylko uczniowie, lecz również rodzice oraz kadra pedagogiczna.

Projekt obejmuje dwa niezwykle istotne dla nas obszary.

- Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?            

CELE                                                                

Celem realizowanego projektu w obszarze bezpieczeństwa jest poprawa bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły, jak również dostosowanie procedur do przypadków łamania zasad bezpieczeństwa i występowania agresji słownej oraz fizycznej.

Druga dziedzina ma za zadanie wypromować nawyki zdrowego odżywiania, naświetlić konsekwencje nieodpowiedniego trybu życia oraz rozpowszechnić aktywność fizyczną wśród naszej społeczności.

DZIAŁANIA:

Partycypacja w projekcie wiąże się z wieloma działaniami, które podejmujemy w naszej szkole: szkolenia, prelekcje tematyczne dla uczniów, warsztaty diagnostyczno - rozwojowe, konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców, spotkania z osobistościami świata sportu oraz dostosowanie asortymentu sklepiku szkolnego.

Poniżej znajdują się sprecyzowane założenia dotyczące obu obszarów projektu:                 

Cele szczegółowe: Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 

 • Nabycie przez nauczycieli umiejętności aktywizujących  uczniów do spożywania zdrowych produktów,   
 • Wspólne opracowanie przez nauczycieli planu działania mającego na celu wyrabianie nawyków zdrowego zyw3ienia oraz motywowanie do uprawiania sportu, 
 • Systematyczne wdrażanie poznanych metod.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów,
 • Opracowanie i wdrażanie przez dyrektora strategii mającej na
 • Monitorowanie działań oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami,
 • Angażowanie rodziców w proces zmiany złych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności sportowej,

Cele szczegółowe: Postawy uczniowskie - jak je kształtować?

 • Wspólne opracowanie przez nauczycieli planu działania mającego na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły, 
 • Systematyczne wdrażanie wypracowanych metod,
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, 
 • Opracowanie i wdrażanie przez dyrektora strategii mającej na celu utrawalanie zmian w praktyce,
 • Monitorowanie działań oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami,
 • Angażowanie rodziców w dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie szkoły.

                                             

                                                                                                                    

                                                                                                                         

14 maja 2014 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbył się finał V Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach. Etap szkolny miał miejsce 15 stycznia 2014 r. i uczestniczyło w nim blisko czterystu uczniów z 43 szkół podstawowych diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Etap rejonowy odbył się 12 marca 2014 r. w Koszalinie, Pile i Słupsku i zgromadził ponad sto dwadzieścia osób z najwyższą punktacją w szkołach. W finałowej rywalizacji wzięło udział 21 uczniów, reprezentujących 16 szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu, w ciągu 45 minut, rozwiązywali test składający się z 30 zadań. Zakres materiału wyznaczony w tegorocznej edycji nawiązywał do priorytetów programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2013/2014 „Wierzę w Syna Bożego”. W uroczystym podsumowaniu jubileuszowego konkursu udział wzięli J.E.ks.bp Paweł Cieślik, patron honorowy konkursu i p. Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Organizatorzy zaprezentowali logo konkursu, które będzie towarzyszyło następnym edycjom. Komisja konkursowa sprawdziła wszystkie prace i zgodnie z regulaminem wyłoniła sześciu laureatów V edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej. Wśród nich znalazł się nasz uczeń - JAKUB GRABOWSKI z kl. V b - zajął II miejsce. Gratulacje! Wyniki testu świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu, ponieważ wszyscy finaliści zdobyli powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania. Dyplomy gratulacyjne i upominki, przygotowane przez współorganizatora konkursu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, otrzymali wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego. Laureatom wręczono nagrody ufundowane przez organizatora konkursu - Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie.

W piątek 6 czerwca odbył sie kolejny festyn pod hasłem "Tak się bawi SP 4". W tym roku było to jednocześnie podsumowanie realizacji programu unijnego "Wpływ zdrowego odżywiania na wyniki w nauce"

         Piątkowe popołudnie rozpoczęło się współnym aerobikiem na boisku szkolnym, a udział w nim brali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przez całe popołudnie na boisku szkolnym odbywały sie dla chętnych gry, zabawy i zawody sportowe.                 

         Na scenie można było obejrzeć i  wysłuchać : - inscenizację wiersza "Rzepka" w wykonaniu uczniów i nauczycieli, występy wokalne i taneczne przygotowane przez uczniów, karaoke prowadzone przez nauczyciela muzyki - Dariusza Izbana

                                                                                                                                                                                

 

  Dla wszystkich obecnych przygotowano stoiska z: koktajlami owocowymi, chipsami z suszonych jabłek, galaretkami, deserami owocowymi, sadzonkami ziół, ciastami z domowych wypieków. Można było dokonac zakupu kalendarza na rok szkolny 2014/2015 ilustowanego przez uczniów klas 0 - III. Najmłodsi mogli udać sie do stoiska malowania twarzy / oj, cudnie / lub dokonać zmiany fryzury.

 

    Wszystko odbywało się w słonecznej aurze przy akompaniamencie dobrej, znanej  i rytmicznej muzyki . Działo się, działo.

                                                 Kto nas nie odwiedził może żałować, bo następna taka okazja dopiero za rok - już dzisiaj zapraszamy

     Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie festynu przekazujemy słoneczne  - Dziękujemy