• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

kopernik10 października uczniowie klasy IV a i IV b wraz z opiekunami: Marią Jarembą, Karoliną Brzeczko i Piotrem Borysem odwiedzili miasto Mikołaja Kopernika. Pierwsza atrakcją w Toruniu było Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”.  Uczniowie obejrzeli seans „Wirująca Ziemia”, który obrazował podstawowe informacje związane z ruchem wirowym oraz obiegowym Ziemi: zjawisko dnia i nocy oraz następstwo pór roku. Obejrzeliśmy również wystawę interaktywną w Sali Geodium.  Kolejnym punktem wycieczki było Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Miejsce to poprzez zabawę i eksperyment umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Po obiedzie wzięliśmy udział w warsztatach w Muzeum Żywego Piernika. W tym miejscu w magiczny sposób przenieśliśmy się do średniowiecza, gdzie pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej, poznaliśmy wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowaliśmy ciasto i upiekliśmy toruńskie specjały. Na drugim piętrze muzeum można było zobaczyć oryginalne niemieckie maszyny do wypieku pierników, zabytkowy piec oraz kolekcję woskowych form. Na koniec wycieczki spróbowaliśmy utrzymać równowagę opierając się plecami o ścianę Krzywej Wieży.

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu. Organizatorzy wycieczki serdecznie dziękują p. Małgorzacie Suchockiej, p. Magdalenie Simińskiej i p. Kamili Olszewskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Karolina Brzeczko

logo projekt                                       

Szanowni Rodzice; Drodzy Uczniowie! 

Trwa już rekrutacja na organizowane w szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  "Po  nitce do kłębka" - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.   Głównym celem reaalizowanego projektujest doskonalenie kompetencji kluczzowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. Z pozyskanych funduszy powstanie nowoczesna pracownia techniczna i gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo - biologiczna i matematyczne. Zakupiona zostanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV - VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I - III. Modernizacji będzie poddana istniejaca już serwerownia. Szkoła pozyska liczne nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Już dzś zapraszamy na następujace zajęcia:

- Koło literacko - teatralne - opiekun Halina Spieczyńska;
- Zajęcia sportowe - Fitness - opiekun Agnieszka Kwiatkowska;
- Zajęcia techniczne " Młody technik" - opiekun Ewa Tereszczak
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej - opiekun Marta Romanowska;
- Koło przyrodniczo - doświadczalne - opiekun Anna Niewczas;
- Zajęcia sportowo - ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I - III  - opiekun Małgorzata Bochenek, Marlena Wiśniewska;
- Zajęcia logopedyczne  - opiekun Joanna Jagiełło, Anna Wałdoch;
- Zajęcia dla dyslektyków - opiekun Katarzyna Kania, Sandra Undro

Już wkrótce zajęcia z doradztwa zawodowego oraz konsultacje psychologiczne.                                                                                                                

Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać u opiekunów zajęć oraz u koordynatora Ewy Pastusiak.     

Rodzic ucznia, który będzie deklarował udział dziecka w wybranych zadaniach projektowych zobowiazany jest złożyć wymagany komplet dokumentów. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły.

W ramach projektu swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę, aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie reforma oświatowa oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu  : tyflopedagogiki, socjologii i rewalidacji.
Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miare XXI wieku.                                                                                                                                 
                                                                                                                                    

1 dinoKlasa VI A pod opieką wychowawcy - pani Mirosławy Rojek i pani Ewy Stencelewicz wybrała się na wycieczke do Solca Kujawskiego. Pogoda sprzyjała wycieczkowiczom, a spotkania z dinozaurami wyostrzyły wyobraźnię. Wzbogaceni o wiedzę, wypoczęci i pełni wrażeń powrócili do codziennych obowiązków.

Zapraszamy do galerii zdjęć

1 zwierzSmacznie, zdrowo, kolorowo było w klasie Ia. Uczniowie pod opieką wychowawcy - pani Iwony Olędzkiej stworzyli piękne kolorowe kukiełki z warzyw i owoców. Ze zwyczajnej marchewki czy pietruszki dzieci wyczarowywały jesienne stworki. Niektórzy cichutko podgryzali zgromadzone produkty.                          

 Zapraszamy do galerii prac